Скандал. Нардеп от «слуги» пытался диктовать председателю антикоррупционного суда, кого «закрыть» и чье имущество арестовать (ДОКУМЕНТ)


15:5408.09.2021

Судьи Высшего антикоррупционного суда за первые два года работы 12 раз жаловались на попытки вмешательства в их деятельность.

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщила глава ВАКС Елена Танасевич.

По трем обращениям Высшему совету правосудия пришлось принимать меры, чтобы обеспечить независимость судей.

Речь идет об угрозах следственной судье на ее личной странице в Facebook, о взрыве гранаты на территории внутреннего двора суда и об обращении народного депутата с требованием избрания определенной меры пресечения подозреваемому. Последнее обращение адресовали самой Танасевич.

«В августе 2021 года поступило обращение народного депутата Украины ко мне, как председателю суда, с предложением об избрании конкретной меры пресечения в пределах указанного им уголовного производства», — сказала руководительница ВАКСа.

На сайте Высшего совета правосудия сообщается, что этим депутатом был слуга народа Юрий Камельчук.

Вот этот документ:

Скандал. Нардеп от "слуги" пытался диктовать председателю антикоррупционного суда, кого "закрыть" и чье имущество арестовать (ДОКУМЕНТ) 1

Вища рада правосуддя, розглянувши висновок члена Вищої ради правосуддя Маловацького О.В. за результатами перевірки відомостей, викладених у повідомленні Голови Вищого антикорупційного суду Танасевич ОлениВіталіївни,

встановила:

до Вищої ради правосуддя 17 серпня 2021 року надійшло повідомлення Голови Вищого антикорупційного суду Танасевич О.В. про втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя (вхідний № 3502/0/6-21).

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу матеріалу між членами Вищої ради правосуддя від 17 серпня 2021 року № 3502/0/6-21 вказане повідомлення передано на розгляд члену Вищої ради правосуддя Маловацькому О.В.

Дослідивши матеріали перевірки та заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Маловацького О.В., Вища рада правосуддя дійшла такого висновку.

У повідомленні вказано, що 11 серпня 2021 року до Вищого антикорупційного суду надійшло депутатське звернення народного депутата України Камельчука Ю.О., адресоване Голові Вищого антикорупційного суду Танасевич О.В., із пропозицією «під час наступного обрання міри запобіжного заходу, розглянути питання щодо застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, застосувати арешт майна та інших активів, які належать ОСОБА_1».

Крім того, народний депутат України Камельчук Ю.О. у депутатському зверненні просить повідомити його про результати розгляду цього звернення, зазначає про адміністративну відповідальність, передбачену частиною першою статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення народного депутата України, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення.

Голова Вищого антикорупційного суду Танасевич О.В. зауважує, що  застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування належить до повноважень слідчих суддів Вищого антикорупційного суду, які здійснюють судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб.

Намагання будь-яких інших осіб, які не є учасниками кримінального провадження, зокрема народних депутатів України, повідомити слідчому судді інформацію у позапроцесуальний спосіб безпосередньо чи через голову суду є неприпустимим та є спробою впливу на суддю.

Голова Вищого антикорупційного суду Танасевич О.В. вважає дії народного депутата України Камельчука Ю.О. втручанням у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя та просить Вищу раду правосуддя вжити заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Відповідно до пунктів 1 та 2 Основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року, незалежність судових органів гарантується державою та закріплюється в конституції або законах країни. Усі державні та інші установи зобов’язані шанувати незалежність судових органів та дотримуватися її.

Згідно з положеннями статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод метою забезпечення незалежності судової влади є гарантування кожній особі основоположного права на розгляд справи справедливим судом тільки на законній підставі та без будь-якого стороннього впливу.

Незалежність і недоторканність суддів гарантуються статтями 126 та 129 Конституції України, якими встановлено, що судді при здійсненні правосуддя незалежні й підкоряються лише закону.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України та на засадах верховенства права.

Звернення до суду громадян, організацій чи посадових осіб, які відповідно до закону не є учасниками судового процесу, щодо розгляду конкретних справ судом не розглядаються, якщо інше не передбачено законом.

Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду, заклики до невиконання судових рішень забороняються і мають наслідком відповідальність, установлену законом.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи повинні утримуватися від заяв та дій, що можуть підірвати незалежність судової влади.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування,  їх  посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

За приписами частини другої статті 7 Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат відповідно до закону розглядає звернення виборців, а також від підприємств, установ, організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, вживає заходів для реалізації їх пропозицій і законних вимог, інформує виборців про свою депутатську діяльність під час особистих зустрічей з ними та через засоби масової інформації.

Згідно із частиною першою статті 16 цього Закону народний депутат має право на депутатське звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, об’єднань громадян з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю, і брати участь у розгляді порушених ним питань.

Депутатське звернення – пропозиція народного депутата, звернена до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз’яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 19 травня
1999 року № 4-рп/99 (справа  про  запити  народних депутатів України) встановлене статтею 86 Конституції України право народного депутата України  на  запит  є обмеженим  і  не поширюється на питання,  пов’язані із здійсненням правосуддя у конкретних справах. Звернення народного депутата України як члена парламенту з вимогою чи пропозицією до судів, голів судів або безпосередньо до суддів саме з питань здійснення правосуддя у тих чи інших конкретних справах є неприпустимим.

У пункті 11 Висновку № 18 (2015) Консультативної ради європейських суддів «Позиція судової влади та її відносини з іншими гілками державної влади в умовах сучасної демократії» зазначено, що життєво важливо, щоб судова влада не мала неналежних зв’язків з іншими гілками влади й не зазнавала неправомірного впливу з їхнього боку.  

Із депутатського звернення вбачається, що воно стосується справи стосовно ОСОБА_1, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави, термін дії якого невдовзі закінчується, та Вищим антикорупційним судом буде розглядатися питання щодо подальшого застосування запобіжного заходу.

У депутатському зверненні народний депутат України пропонує голові суду розглянути питання про застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, застосувати арешт майна та інших активів, які належать ОСОБА_1.

Ні Конституцією України, ні Законом України «Про статус народного депутата України» не уповноважено народних депутатів України звертатися до суду (судді, голови суду) з депутатськими зверненнями з питань здійснення правосуддя у конкретних справах.

Народні депутати України, які не є учасниками судового процесу, повинні утримуватися від надання суду у позапроцесуальний спосіб пропозицій щодо прийняття того чи іншого рішення, а також будь-яких інших вказівок стосовно розгляду справи.

Крім того, відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України» депутатське звернення має стосуватися лише питань, пов’язаних із депутатською діяльністю.

Таким чином, звертаючись до голови суду із пропозицією стосовно конкретної судової справи, зокрема щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження, народний депутат України діяв не у спосіб та поза межами повноважень, визначених чинним законодавством України.

Такі дії народного депутата України Камельчука Ю.О. можуть бути розцінені суддями як неправомірний вплив на судову владу, втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, а також створити враження про можливість впливу голови суду на прийняття суддями рішень у конкретних справах, що негативно позначається на авторитеті правосуддя та підриває незалежність судової влади.

За приписами статті 131 Конституції України, статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя з метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя вживає інших заходів, які є необхідними для забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Враховуючи викладене, Вища рада правосуддя, керуючись                         статтями 19, 131 Конституції України, статтями 3, 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

вирішила:

звернутися до Верховної Ради України стосовно вжиття заходів щодо недопущення народним депутатом України Камельчуком Юрієм Олександровичем дій, що можуть бути розцінені як втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя.

В. о. Голови Вищої ради правосуддя                                     О.В. Маловацький

Юрий Камельчук — мажоритарщик из Львовской области. Он входит в состав комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Также возглавляет временную следственную комиссию по вопросам убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса..

По словам руководительницы ВАКС, сейчас на основании первых двух обращений продолжается досудебное расследование. Кроме того, ВРУ направила обращение в Верховную Раду о недопустимости вмешательства в деятельность судей.

По еще двум жалобам судей проводится проверка, а в семи других случаях ВРП не нашла угрозы независимости судей.

Напомним также: «Деньги у подзащитного есть, и деньги огромные». За взяточника из Комиссии по азартным играм внесли 5 млн.грн. залога

Понравилась статья? Расскажите друзьям![hupso]

'Скандал. Нардеп от «слуги» пытался диктовать председателю антикоррупционного суда, кого «закрыть» и чье имущество арестовать (ДОКУМЕНТ)' не имеет комментариев

Будьте первым!

Желаете поделиться мнением?

© Inshe.tv

Share Button
Twitter Facebook Google Plus Youtube