Поделили. Распоряжение Кима о должностных обязанностях главы Николаевской ОГА и его замов. Кому достались мигранты, и культурная медицина по-гранатуровски (ДОКУМЕНТ)


19:4518.10.2021

И надо сказать, не обошлось без неожиданностей. Впрочем, это можно объяснить взаимозаменяимостью заместителей — к такой мысли подталкивают нас сразу три документа.

Первый из них — это, собственно, распоряжение председателя Николаевской ОГА.

Поделили. Распоряжение Кима о должностных обязанностях главы Николаевской ОГА и его замов. Кому достались мигранты, и культурная медицина по-гранатуровски (ДОКУМЕНТ) 1
Поделили. Распоряжение Кима о должностных обязанностях главы Николаевской ОГА и его замов. Кому достались мигранты, и культурная медицина по-гранатуровски (ДОКУМЕНТ) 7

Этим распоряжением затверждены должностные обязанности и самого председателя ОГА, и всех его заместителей. И теперь понятно, кто из них за какие вопросы отвечает. Вот этот перечень.

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ

між головою облдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації та керівником апарату облдержадміністрації з реалізації повноважень, передбачених Законом України «Про місцеві державні адміністрації»

1.    Голова обласної державної адміністрації КІМ Віталій Олександрович:

 1. забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;
 • очолює обласну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень;
 • розподіляє обов’язки між першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації та керівником апарату облдержадміністрації;
 • представляє облдержадміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;
 • призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку своїх заступників, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права;
 • призначає на посаду та звільняє з посади керівника апарату облдержадміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу;
 • укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, або уповноважує на це своїх заступників;
 • вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад голів районних державних адміністрацій;
 • погоджує призначення на посади перших заступників та заступників голів районних державних адміністрацій;
 1. погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, а також керівників закладів освіти, що призначаються на посаду за умовами конкурсу;
 1. виступає розпорядником коштів обласної державної адміністрації у межах затвердженого бюджету, використовуючи їх лише за цільовим призначенням;
 1. регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на облдержадміністрацію;
 1. утворює для сприяння здійсненню повноважень облдержадміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад;
 1. у випадках, передбачених законом, може порушувати перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, сільського, селищного, міського голови;
 1. утворює регіональну комісію з реабілітації   у   порядку, визначеному Законом України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», призначає її персональний склад, а також затверджує положення про регіональну комісію з реабілітації;
 1. скасовує накази керівника апарату облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
 2. формує склад та визначає структуру обласної державної адміністрації у межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання облдержадміністрації;
 3. визначає граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації в межах виділених асигнувань;
 1. затверджує положення про апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату;
 2. на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують нормативно- правове регулювання власних і делегованих повноважень, видає розпорядження, які є обов’язковими для виконання на території області всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами;
 3. укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством;
 4. оголошує в разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайних ситуацій; здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей;
 5. забезпечує координацію діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та сприяє їм у виконанні покладених на ці органи завдань, або доручає забезпечення координації діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади першому заступнику голови облдержадміністрації, заступникам голови облдержадміністрації;
 6. при необхідності порушує перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади вмотивовані питання про відповідність займаній посаді керівників їх територіальних органів;
 • скасовує розпорядження голів районних державних адміністрацій, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами;
 • за наявності підстав, передбачених законодавством, порушує питання перед Кабінетом Міністрів України про притягнення до дисциплінарної відповідальності голів районних державних адміністрацій;
 • за результатами роботи районної державної адміністрації застосовує встановлені законодавством заходи заохочення до посадових осіб районної державної адміністрації;
 • постійно інформує Президента України і Кабінет Міністрів України та щороку звітує перед ними про виконання обласною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також про суспільно-політичне, соціально- економічне, екологічне та інше становище на території області, вносить пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України і практики його реалізації, системи державного управління;
 • вносить на розгляд обласної ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції;
 • забезпечує підготовку щорічного звіту перед обласною радою про виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку області і делегованих повноважень;
 • спрямовує та контролює діяльність: управління   інформаційної   діяльності   та   комунікацій       з  громадськістю облдержадміністрації; сектору режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації; сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації; головного     спеціаліста з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації; патронатної служби         голови облдержадміністрації апарату облдержадміністрації; вiдділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації; сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації; сектору контролю апарату облдержадміністрації;
 • взаємодіє з керівництвом:

Головного управління Національної поліції в Миколаївській області; Управління Служби безпеки України в Миколаївській області;

Миколаївської обласної прокуратури;

Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві;

Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України; Миколаївського обласного територіального центру комплектування   та соціальної підтримки; Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Миколаївській області;забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції та контролю за дотриманням Законів України «Про державну службу» і «Про запобігання корупції»;

 • забезпечує охорону державної таємниці в облдержадміністрації відповідно до вимог режиму секретності в державних органах, здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці в облдержадміністрації відповідно до статей 5, 37 Закону України «Про державну таємницю», використовує відомості, що становлять державну таємницю, зазначені в статтях 1.1.2, 1.1.3, 1.1.11, 1.4.1, 1.4.6, 1.4.10, 1.12.1-1.12.3, 1.12.6, 2.1.1-2.1.4, 2.1.6, 2.1.8-2.1.10, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.18, 2.1.19, 2.2.1, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.6, 3.1.7, 4.11.5, 4.11.8, 4.11.9, 4.11.11, 4.11.14 ЗВДТ-383.
 • здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

2.  Перший заступник голови облдержадміністрації РЕШЕТІЛОВ Георгій Олександрович

(повноваження в галузі агропромислового розвитку, земельних відносин, екології)

 1. забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;
 2. здійснює функції і повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених головою облдержадміністрації, і несе відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою облдержадміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня згідно з чинним законодавством;
 • у разі відсутності голови облдержадміністрації виконує його функції і повноваження, у тому числі повноваження з керівництва територіальною

обороною, забезпечує охорону державної таємниці в облдержадміністрації відповідно до вимог режиму секретності в державних органах, здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці в облдержадміністрації відповідно до статей 5, 37 Закону України «Про державну таємницю», використовує відомості, що становлять державну таємницю, зазначені в статтях 1.1.2, 1.1.3, 1.1.11, 1.4.1, 1.4.6, 1.4.10, 1.12.1-1.12.3, 1.12.6,

2.1.1-2.1.4, 2.1.6, 2.1.8-2.1.10, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.18, 2.1.19, 2.2.1, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.6,

3.1.7, 4.11.5, 4.11.8, 4.11.9, 4.11.11, 4.11.14 ЗВДТ-383;

 • спрямовує та контролює діяльність: департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації; управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації;
 • координує діяльність та сприяє у виконанні завдань: Миколаївського обласного управління         лісового та мисливського господарства;
 • Управління Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області;
 • Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області; Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області; Управління каналів річки Інгулець;
 • Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області;
 • Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) (в частині реалізації повноважень на території Миколаївської області);
 • взаємодіє з: Спеціалізованою кредитно-фінансовою господарською організацією «Миколаївський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»;
 • Миколаївським представництвом ПАТ «Аграрний фонд»;
 • Державною установою «Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція» Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України»;
 • Миколаївським обласним центром з гідрометеорології;
 • Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Одеса) (в частині реалізації повноважень на території Миколаївської області);
 • забезпечує розроблення та виконання затверджених у встановленому законом порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, що перебувають у державній власності;
 • забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами харчової та переробної промисловості області;
 • забезпечує здійснення державного контролю за використанням та охороною лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;
 1. вживає заходів щодо розпорядження землями державної власності відповідно до закону;
 1. здійснює координацію діяльності органів державної влади, підприємств, установ і організацій, фізичних осіб щодо запобігання спалахам особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, масовим отруєнням тварин та їх ліквідації;
 2. в межах повноважень готує висновки щодо доцільності розміщення на території області нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності;
 3. організовує роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій торговельного обслуговування населення сфери агропромислового розвитку;
 4. розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів агропромислової продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету; за пропозиціями органів місцевого самоврядування формує обсяги продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;
 1. вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
 1. забезпечує погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій», щодо відповідності зазначеної документації законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони культурної спадщини;
 2. вживає заходів щодо розроблення, подання на затвердження обласної ради та забезпечення виконання в межах повноважень програм соціально- економічного та культурного розвитку, регіональних екологічних програм;

звітування перед обласною радою про їх виконання; внесення до відповідних органів пропозицій щодо державних екологічних та інших програм;

 1. вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної порушенням підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства про охорону довкілля;
 1. організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та громадян згідно з чинним законодавством;
 • забезпечує інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються для його поліпшення;
 • вносить пропозиції в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;
 • забезпечує здійснення контролю за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров’я людей і навколишнього природного середовища, передає відповідні матеріали на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи;
 • забезпечує розроблення та дотримання правил користування зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;
 • здійснює контроль за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокористування відповідно до закону;
 • забезпечує здійснення заходів щодо організації правового інформування і виховання населення;
 • в межах своєї компетенції вживає заходів щодо забезпечення фінансування підприємств, установ та організацій, переданих у встановленому законом порядку в управління облдержадміністрації органами виконавчої влади вищого рівня або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад;
 • в межах повноважень бере участь у складанні та схваленні прогнозу обласного бюджету, складанні проєкту обласного бюджету та забезпеченні його виконання, звітуванні перед обласною радою про його виконання;
 • в межах своїх повноважень здійснює на території області управління об’єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, сприяє створенню на цих об’єктах систем управління якістю, систем екологічного управління, інших систем управління, вносить пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, а також здійснює делеговані обласною радою функції управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.

3.  Заступник голови облдержадміністрації КУЗЬМІН Ігор Валерійович

(повноваження у галузі розвитку інфраструктури, будівництва, житлово- комунального господарства, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи)

 1. забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;
 • здійснює функції і повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених головою облдержадміністрації, і несе відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою облдержадміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня згідно з чинним законодавством;
 • спрямовує та контролює діяльність:

департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку облдержадміністрації;

управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації; управління інфраструктури облдержадміністрації;

управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації; управління капітального будівництва облдержадміністрації;

сектору взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації;

сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації;

 • координує діяльність та сприяє у виконанні завдань:

Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області;

Південного   міжрегіонального   управління Укртрансбезпеки (в частині реалізації повноважень на території Миколаївської області);

Служби автомобільних доріг у Миколаївській області;

Управління Державної інспекції архітектури та містобудування України у Миколаївській області;

Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Миколаївській області;

 • взаємодіє з:

Миколаївським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;

Державним підприємством «Агенція місцевих доріг Миколаївської області»;

Дочірнім підприємством «Миколаївський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»;

Акціонерним     товариством      «Оператор      газорозподільної      системи

«Миколаївгаз»;

Акціонерним товариством «Миколаївобленерго»;

Миколаївською філією публічного акціонерного товариства «Укртелеком»; Миколаївською дирекцією акціонерного товариства «Укрпошта»;

а також за дорученням голови облдержадміністрації — з:

Головним управлінням Національної поліції в Миколаївській області; Управлінням Служби безпеки України в Миколаївській області; Миколаївською обласною прокуратурою;

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві;

Управлінням стратегічних     розслідувань в Миколаївській  області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України;

Управлінням патрульної поліції в Миколаївській області;

Миколаївським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки;

Відділом прикордонної служби «Миколаїв» Херсонського прикордонного загону Державної прикордонної служби України;

Територіальним управлінням Державної судової адміністрації в Миколаївській області;

 • сприяє організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, зв’язку, транспортного обслуговування незалежно від форм власності;
 • організовує роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства;
 • забезпечує фінансування заходів, пов’язаних із розвитком житлово- комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, інших заходів, передбачених законодавством;
 • у межах чинного законодавства вживає заходів щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;
 1. здійснює координацію діяльності розташованих на території області підприємств морського, річкового, автомобільного, залізничного транспорту та авіації;
 1. в межах повноважень вживає заходів щодо контролю за виконанням завдань з проєктування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення об’єктів зв’язку, транспорту, житлово-комунального господарства та ефективного використання капітальних вкладень;
 1. забезпечує розроблення та затвердження схем санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів щодо організації окремого збирання побутових відходів, інших видів відходів як вторинної сировини;
 1. забезпечує розроблення та дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових потреб населення;
 2. забезпечує реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
 1. забезпечує здійснення управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення в межах області, переданими в управління облдержадміністрації;
 1. вживає заходів щодо оголошення у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації; здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей;
 1. сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг;
 1. вживає заходів щодо погодження проєкту плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодіє з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
 1. забезпечує розгляд проєктної документації на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділу щодо інженерно- технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації;
 • організовує перевірку наявності і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій; наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стану їх утримання та ведення обліку;
 • забезпечує перевірку підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
 • забезпечує своєчасне інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;
 • забезпечує здійснення державного контролю за виконанням інженерно- технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) під час будівництва

будинків, споруд, розміщення інших господарських об’єктів, інженерних та транспортних комунікацій;

 • забезпечує здійснення державного контролю за станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони);
 • забезпечує здійснення заходів, пов’язаних з цивільним захистом на території області;
 • забезпечує погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України

«Про землеустрій», щодо відповідності зазначеної документації законодавству у сфері містобудування та архітектури;

 • організовує розроблення та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до норм і правил;
 • забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, здійснює державний контроль у межах визначених повноважень за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів при реалізації затвердженої містобудівної документації;
 • здійснює моніторинг реалізації схеми планування території області, стану розроблення, оновлення містобудівної документації на обласному рівні, забудови та іншого використання територій;
 • розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області, готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;
 • у межах компетенції, на підставі проєктних рішень містобудівної документації обласного та районних рівнів бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;
 • сприяє узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;
 • сприяє в межах повноважень у вирішенні питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих за межами населених пунктів; повідомленні про прийняті рішення з таких питань адміністратора інформаційної системи Міністерства юстиції України, з питань найменування (перейменування) вулиць,

провулків, проспектів, площ тощо — національного оператора поштового зв’язку, орган ведення Державного реєстру виборців;

 • сприяє у прийнятті рішень про присвоєння, зміну, коригування, анулювання адрес об’єктів нерухомого майна у випадках та порядку, встановлених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • в межах повноважень вживає заходів щодо контролю за виконанням завдань з проєктування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення об’єктів житлового, соціального призначення, об’єктів освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно- побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень;
 • бере участь у розробленні та реалізації державних і місцевих програм з питань будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян;
 • забезпечує реалізацію державної політики щодо кредитування будівництва, придбання житла молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам;
 • забезпечує здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками, діяльність яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків;
 • забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
 • забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами та організаціями;
 • забезпечує здійснення заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою на території області;
 • координує роботу з підготовки молоді до військової служби, проведення призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу;
 • в межах повноважень сприяє діяльності прикордонних служб, вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України;
 • в межах повноважень бере участь у складанні та схваленні прогнозу обласного бюджету, складанні проєкту обласного бюджету та забезпеченні його виконання;
 • в межах повноважень готує висновки щодо доцільності розміщення на території області нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності;
 • організовує, в межах повноважень, розроблення проєктів програм соціально-економічного розвитку, цільових програм з інших питань і подання їх на затвердження обласній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед обласною радою про їх виконання;
 • у спільних інтересах територіальних громад в межах повноважень вживає заходів щодо об’єднання на договірній основі бюджетних коштів з коштами підприємств, установ, організацій та населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання транспорту, мереж тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення, шляхів, зв’язку, житлово-комунальних об’єктів, закладів охорони здоров’я, у тому числі їх придбання для задоволення потреб населення, та забезпечує фінансування здійснення цих заходів;
 • у межах своїх повноважень здійснює на території області управління об’єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, сприяє створенню на цих об’єктах систем управління якістю, інших систем управління, вносить пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації;
 • у межах повноважень здійснює планування роботи облдержадміністрації щодо виконання окремих заходів, передбачених мобілізаційними планами, використовує відомості, що становлять державну таємницю, зазначені у статтях 1.12.6, 2.1.1-2.1.3, 2.1.6, 2.1.8-2.1.10, 2.1.12, 3.1.1, 3.1.7, 4.11.5 ЗВДТ-383.

4.  Заступник голови облдержадміністрації МАРІНОВ Микола Миколайович

(повноваження у галузі фінансів, економічного розвитку та децентралізації, туризму)

 1. забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;
 • здійснює функції і повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених головою облдержадміністрації, і несе відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою облдержадміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня згідно з чинним законодавством;
 • спрямовує та контролює діяльність:

департаменту фінансів облдержадміністрації;

департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації;

управління з питань туризму та курортів облдержадміністрації;

 • координує діяльність та сприяє у виконанні завдань: Головного управління ДФС України у Миколаївській області;

Головного управління ДПС у Миколаївській області, утвореного на правах відокремленого підрозділу ДПС України;

Головного управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області;

Головного управління статистики у Миколаївській області; Управління Держпраці у Миколаївській області;

Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області; Миколаївської митниці;

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській області (в частині реалізації повноважень на території Миколаївської області);

Південного відділу Державної регуляторної служби України (в частині реалізації повноважень на території Миколаївської області);

 • взаємодіє з:

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (в частині реалізації повноважень на території Миколаївської області);

Державним підприємством «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;

Спілкою споживчих товариств Миколаївської області;

Регіональною торгово-промисловою палатою Миколаївської області;

Миколаївською обласною організацією роботодавців «Промисловці та підприємці Миколаївщини»;

Миколаївським регіональним офісом з розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою»;

Департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Південному регіоні (в частині реалізації повноважень на території Миколаївської області);

 • забезпечує ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
 • забезпечує складання необхідних для управління соціально-економічним розвитком області балансів трудових, матеріально-фінансових ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива та інших;
 • розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо проєктів планів та заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на території області, та вносить їх на розгляд голові облдержадміністрації;
 • в межах повноважень готує висновки щодо доцільності розміщення на території області нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності;
 • вносить за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування пропозиції про створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу та території цих зон;
 1. розробляє та вносить пропозиції до проєктів державних цільових програм, а також довгострокових прогнозів та проєктів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства, їх фінансово-економічного забезпечення;
 1. розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету; за пропозиціями органів місцевого самоврядування формує обсяги продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;
 1. забезпечує подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проєкту Державного

бюджету України, пропозицій щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, даних про зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;

 1. бере участь та координує складання, схвалення і подання на розгляд обласної ради прогнозу обласного бюджету, складання і подання на затвердження обласної ради проєкту обласного бюджету та забезпечення його виконання в межах повноважень, забезпечує звітування перед обласною радою про його виконання;
 1. отримує від усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформацію, передбачену актами законодавства для складання і виконання бюджету;
 1. у спільних інтересах територіальних громад вживає заходів щодо об’єднання на договірній основі бюджетних коштів з коштами підприємств, установ, організацій та населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення, шляхів, зв’язку, служб з обслуговування населення, закладів охорони здоров’я, торгівлі, освіти, культури, соціального забезпечення житлово-комунальних об’єктів, у тому числі їх придбання для задоволення потреб населення, та забезпечує фінансування здійснення цих заходів;
 2. організовує здійснення делегованих обласною радою функцій управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;
 1. забезпечує здійснення управління майном інших суб’єктів права власності в разі передачі його в установленому порядку;
 1. вносить пропозиції власникам майна підприємств, установ і організацій, що має важливе значення для забезпечення державних потреб щодо його відчуження у власність держави;
 • вносить пропозиції до проєктів програм приватизації державного майна, бере участь в організації їх виконання;
 • в межах своїх повноважень сприяє діяльності митних органів, створенню умов для їх належного функціонування;
 • здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності;
 • забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, організовує надання допомоги підприємцям, які займаються розробленням та впровадженням інноваційних проєктів, виробництвом споживчих товарів, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню, підготовкою кадрів;
 • вживає заходів щодо забезпечення виконання на території області зобов’язань України за міжнародними договорами;
 • координує роботу щодо розвитку міжнародного співробітництва;
 • сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території області, незалежно від форм власності;
 • сприяє розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції на експорт;
 • вживає заходів щодо організації прикордонної і прибережної торгівлі;
 • вносить в установленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу області;
 • сприяє організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування незалежно від форм власності;
 • вносить пропозиції в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону праці;
 • організовує роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій побутового, торговельного обслуговування населення;
 • бере участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 • організовує роботу щодо оцінки та попереднього відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у Миколаївській області, в межах повноважень координує стан реалізації інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
 • бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості як курорту, встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;
 • створює організаційні та економічні умови для розвитку внутрішнього та в’їзного туризму, розбудови матеріально-технічної бази туристичної та курортно-рекреаційної інфраструктури, провадження екскурсійної діяльності на території Миколаївської області;
 • організовує розроблення та виконання комплексних і цільових програм розвитку туризму та діяльності курортів, ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів;
 • забезпечує пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико- культурною спадщиною, природним середовищем;
 • організовує, в межах повноважень, розроблення проєктів програм соціально-економічного розвитку, цільових програм з інших питань і подання їх на затвердження обласній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед обласною радою про їх виконання;
 • в межах своїх повноважень здійснює на території області управління об’єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, сприяє створенню на цих об’єктах систем управління якістю, систем екологічного управління, інших систем управління, вносить пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, а також здійснює делеговані обласною радою функції управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;
 • у межах, визначених законодавством, сприяє забезпеченню системної роботи щодо здійснення заходів з питань децентралізації та реформування місцевого самоврядування;
 • забезпечує внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст у порядку, визначеному законом;
 • у межах повноважень здійснює планування роботи облдержадміністрації щодо виконання окремих заходів, передбачених мобілізаційними планами, використовує відомості, що становлять державну таємницю, зазначені у статтях 1.12.6, 2.1.1-2.1.3, 2.1.6, 2.1.8-2.1.10, 2.1.12, 3.1.1, 3.1.7, 4.11.5 ЗВДТ-383.

5.  Заступник голови облдержадміністрації ТРАЙТЛІ Олександр Олександрович

(повноваження в галузі соціального захисту населення, освіти і науки, молоді, спорту, захисту прав дітей)

 1. забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;
 • здійснює функції і повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених головою облдержадміністрації, і несе відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою облдержадміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня згідно з чинним законодавством;
 • спрямовує та контролює діяльність:

департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації; департаменту освіти і науки облдержадміністрації;

управління молоді та спорту облдержадміністрації; служби у справах дітей облдержадміністрації;

 • координує діяльність та сприяє у виконанні завдань:

Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області; Миколаївського обласного центру зайнятості;

Миколаївського обласного центру соціальних служб;

Управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області; Відділу у Миколаївській області Міністерства у справах ветеранів України;

 • взаємодіє з:

Відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області;

Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Миколаївській області;

Миколаївським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів;

Миколаївською обласною радою профспілок;

Південним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України;

Філією державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області;

 • вживає заходів щодо реалізації державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян- пенсіонерів, осіб з інвалідністю, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави;
 • забезпечує реалізацію державної політики в галузі соціального захисту населення, освіти і науки, фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді, материнства і дитинства;
 • організовує, в межах повноважень, розроблення проєктів програм соціально-економічного розвитку, комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян, осіб та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, освіти та науки, фізичної культури, спорту, молодіжної політики і подання їх на затвердження обласній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед обласною радою про їх виконання, сприяє розвитку послуг відповідно до потреб зазначених категорій громадян;
 • вживає заходів до розвитку мережі закладів освіти, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, захисту прав дітей, забезпечує зміцнення та розвиток їх матеріально-технічної бази, підвищення рівня якості обслуговування в них, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх при розробленні проєктів програм соціально-економічного розвитку;
 1. сприяє роботі громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість;
 1. сприяє розвитку соціального забезпечення соціально незахищених громадян, правильному і своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій та допомоги, наданню адресної соціальної допомоги та підтримки, призначенню та виплаті цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів соціального захисту;
 1. забезпечує працевлаштування осіб з інвалідністю, сприяння здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню осіб з інвалідністю, ветеранів

війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; сприяє поданню протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню осіб з інвалідністю засобами пересування і реабілітації, встановленню піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;

 1. забезпечує реалізацію державної соціальної політики у сфері соціально- трудових відносин, оплати та нормування праці, зайнятості населення, охорони та належних умов праці, сприяє в межах повноважень розвитку соціального діалогу;
 1. забезпечує розроблення та організацію виконання перспективних та поточних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;
 1. сприяє забезпеченню проведення згідно з законом громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;
 1. забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісне проведення атестації робочих місць;
 1. забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім’ям військовослужбовців строкової служби;
 1. бере участь у веденні колективних переговорів, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);
 1. сприяє вивченню процесів, що відбуваються на ринку праці, у сфері зайнятості населення та професійного навчання, проводить їх оцінку, прогнозування попиту та пропонування робочої сили, сприяє здійсненню заходів щодо професійної орієнтації, професійного навчання, сприяє працевлаштуванню вивільнених працівників, визначає напрями створення робочих місць в пріоритетних галузях економіки, сприяє інформуванню населення та органів виконавчої влади про ситуацію у сфері соціально-трудових відносин;
 • проводить іншу роботу із сприяння зайнятості населення;
 • забезпечує в установленому порядку надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги;
 • сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
 • забезпечує вирішення питань щодо утворення, реорганізації та ліквідації спеціальних будинків-інтернатів для осіб похилого віку, осіб, які потребують медичної допомоги у зв’язку із захворюванням на туберкульоз, та осіб з інвалідністю першої і другої груп, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
 • здійснює відповідно до закону заходи, спрямовані на запобігання бездомності осіб;
 • здійснює згідно із законодавством комплекс заходів з надання допомоги особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, утримання і виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • координує діяльність спостережної комісії при облдержадміністрації;
 • забезпечує здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу, соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
 • бере участь у залученні виробничих потужностей підприємств установ виконання покарань для соціально-економічного розвитку районів та здобуття засудженими професій, що користуються попитом на ринку праці;
 • забезпечує здійснення заходів щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують медичної допомоги у зв’язку із захворюваннями, в тому числі і на туберкульоз;
 • вживає заходів щодо визначення необхідного рівня обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб; проведення розрахунку коштів та визначення обсягів послуг, необхідних для забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних соціальних потреб;
 • забезпечує вирішення питання щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вживає інших заходів щодо соціального захисту дітей, віднесених до компетенції облдержадміністрації законом;
 • забезпечує надання у межах повноважень встановлення пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей;
 • сприяє розвитку науки і техніки, реалізації регіональних науково- технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення її ефективності та конкурентоспроможності, забезпечує створення територіальних інноваційних центрів і технопарків;
 • сприяє виконанню програм щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти, координує роботу закладів науки, освіти, що належать до сфери управління облдержадміністрації, їх матеріально-фінансового забезпечення;
 • є уповноваженою особою (координатором) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
 • забезпечує реалізацію на території області державної політики стосовно молоді, забезпечення прав та законних інтересів дітей на оздоровлення, відпочинок та дозвілля;
 • в межах повноважень бере участь у складанні та схваленні прогнозу обласного бюджету, складанні проєкту обласного бюджету та забезпеченні його виконання, звітуванні перед обласною радою про його виконання;
 • в межах повноважень готує висновки щодо доцільності розміщення на території області нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності;
 • в межах своєї компетенції вживає заходів щодо забезпечення фінансування підприємств, установ та організацій, переданих у встановленому законом порядку в управління облдержадміністрації органами виконавчої влади вищого рівня або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад;
 • в межах своїх повноважень здійснює на території області управління об’єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, сприяє створенню на цих об’єктах систем управління якістю, інших систем управління, вносить пропозиції щодо створення,

реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, а також здійснює делеговані обласною радою функції управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

 • у межах повноважень здійснює планування роботи облдержадміністрації щодо виконання окремих заходів, передбачених мобілізаційними планами, використовує відомості, що становлять державну таємницю, зазначені у статтях 1.12.6, 2.1.1-2.1.3, 2.1.6, 2.1.8-2.1.10, 2.1.12, 3.1.1, 3.1.7, 4.11.5 ЗВДТ-383.

6.  Заступник голови облдержадміністрації ГРАНАТУРОВ Юрій Ісайович

(повноваження в галузі охорони здоров’я, культури, національностей та релігій)

 1. забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;
 • здійснює функції і повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених головою облдержадміністрації, і несе відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою облдержадміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня згідно з чинним законодавством;
 • спрямовує та контролює діяльність:

управління охорони здоров’я облдержадміністрації;

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації;

 • координує діяльність та сприяє у виконанні завдань:

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області;

 • взаємодіє з:

Державною   установою   «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»;

Миколаївським   обласним   центром   зайнятості (за дорученням голови облдержадміністрації в межах повноважень);

 • забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони здоров’я;
 • організовує роботу медичних закладів з надання допомоги населенню, вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров’я та розробляє

прогнози її розвитку, враховує їх при розробленні проєктів програм соціально- економічного розвитку;

 • вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації, приймає рішення про необхідність вжиття роботодавцями заходів щодо профілактики та запобіганню поширенню епідемій, пандемій;
 • забезпечує реалізацію державної політики в галузі культури;
 1. вживає заходів до збереження мережі закладів культури, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх при розробленні проєктів програм соціально- економічного розвитку;
 1. сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій;
 1. організовує охорону, реставрацію та використання пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико- культурних ландшафтів;
 2. забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей;
 3. забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання;
 4. забезпечує реалізацію на території області державної політики щодо релігії та церкви, а також дотримання конституційного права громадян на свободу світогляду та віросповідання;
 1. взаємодіє в межах повноважень з релігійними організаціями, професійними спілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх екологічних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяє виконанню статутних завдань та додержання законних прав таких об’єднань громадян;
 2. в межах повноважень бере участь у складанні та схваленні прогнозу обласного бюджету, складанні проєкту обласного бюджету та забезпеченні його виконання, звітуванні перед обласною радою про його виконання;
 1. в межах повноважень готує висновки щодо доцільності розміщення на території області нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності;
 1. в межах своєї компетенції вживає заходів щодо забезпечення фінансування підприємств, установ та організацій, переданих у встановленому законом порядку в управління облдержадміністрації органами виконавчої влади вищого рівня або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад;
 • в межах своїх повноважень здійснює на території області управління об’єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, сприяє створенню на цих об’єктах систем управління якістю, інших систем управління, вносить пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, а також здійснює делеговані обласною радою функції управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;
 • у межах повноважень здійснює планування роботи облдержадміністрації щодо виконання окремих заходів, передбачених мобілізаційними планами, використовує відомості, що становлять державну таємницю, зазначені у статтях 1.12.6, 2.1.1-2.1.3, 2.1.6, 2.1.8-2.1.10, 2.1.12, 3.1.1, 3.1.7, 4.11.5 ЗВДТ-383.

7.  Заступник голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) ПАШНЄВ Роман Сергійович

 1. забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;
 • здійснює функції і повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених головою облдержадміністрації, і несе відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою облдержадміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня згідно з чинним законодавством;
 • спрямовує та контролює діяльність відділу з питань цифрового розвитку, цифрових    трансформацій і цифровізації облдержадміністрації; државного архіву Миколаївської області;
 • координує діяльність та сприяє у виконанні завдань: управління  Державної міграційної служби  України у Миколаївській області;

Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Миколаївській області;

 • забезпечує реалізацію державної політики у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
 • забезпечує формування та виконання завдань регіональної програми інформатизації як складової Національної програми інформатизації, підготовку пропозицій щодо стратегічних цілей, основних принципів та пріоритетних напрямів регіональної програми інформатизації, очікуваних результатів її реалізації;
 • забезпечує координацію роботи структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, райдержадміністрацій та територіальних громад з питань цифрового розвитку, цифровізації, електронного урядування, безпеки інформації, телекомунікацій, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету, розвитку IT-індустрії, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, надання електронних та адміністративних послуг, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян;
 • забезпечує реалізацію державної політики у сфері надання адміністративних послуг та щодо функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності на території області;
 • забезпечує координацію діяльності органів, що утворили центри надання адміністративних послуг, з питань підвищення рівня якості надання електронних та адміністративних послуг, розвитку електронної інформаційної взаємодії таких центрів із суб’єктами надання адміністративних послуг, розширення функцій центрів та переліку послуг, які надаються через них;
 1. організовує та координує роботу з впровадження на території області системи електронних послуг;
  1. здійснює заходи щодо ведення в установленому порядку Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
 1. забезпечує налагодження ефективних внутрішніх процесів цифровізації, роботи з даними та ефективного обміну інформацією з Офісом Президента

України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;

 1. вживає заходів щодо покращення доступу жителів населених пунктів області до високошвидкісного інтернету, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до інтернету;
 1. забезпечує розроблення та реалізацію заходів щодо підвищення рівня цифрової грамотності населення, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 1. забезпечує координацію діяльності з питань цифрової трансформації з Міністерством цифрової трансформації України, іншими центральними органами виконавчої влади;
 1. сприяє органам місцевого самоврядування з питань цифрової трансформації, надає консультаційну, методичну і практичну допомогу з питань цифровізації;
 1. сприяє підвищенню ефективності закупівель в сфері цифрових технологій;
 1. забезпечує електронну взаємодію між національними, регіональними та місцевими реєстрами, наповнення їх актуальними даними;
 1. сприяє розвитку державно-приватного партнерства, залученню інвестицій в цифрові проєкти та інфраструктуру;
 • сприяє в установленому порядку розвитку громадських об’єднань у сфері інформаційних технологій;
 • здійснює управління архівною справою;
 • забезпечує в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснення на території області державного контролю за додержанням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;
 • у межах компетенції сприяє здійсненню повноважень органами та підрозділами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), в тому числі щодо додержання правил паспортної системи, виконання актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства,

забезпечення проведення робіт, пов’язаних з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;

 • в межах повноважень бере участь у складанні та схваленні прогнозу обласного бюджету, складанні проєкту обласного бюджету та забезпеченні його виконання, звітуванні перед обласною радою про його виконання;
 • в межах своєї компетенції вживає заходів щодо забезпечення фінансування підприємств, установ та організацій, переданих у встановленому законом порядку в управління облдержадміністрації органами виконавчої влади вищого рівня або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад;
 • в межах своїх повноважень здійснює на території області управління об’єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, сприяє створенню на цих об’єктах систем управління якістю, інших систем управління, вносить пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, а також здійснює делеговані обласною радою функції управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;
 • у межах повноважень здійснює планування роботи облдержадміністрації щодо виконання окремих заходів, передбачених мобілізаційними планами, використовує відомості, що становлять державну таємницю, зазначені у статтях 1.12.6, 2.1.1-2.1.3, 2.1.6, 2.1.8-2.1.10, 2.1.12, 3.1.1, 3.1.7, 4.11.5 ЗВДТ-383.

8.  Керівник апарату облдержадміністрації ЛОМАКІНА Світлана Геннадіївна

(повноваження у галузі керівництва державною службою та діяльності апарату облдержадміністрації)

 1. забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, є відповідальним за організаційну роботу та забезпечує дотримання законодавства з питань державної служби, запобігання та протидії корупції;
 • здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті облдержадміністрації;
 • здійснює функції і повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених головою облдержадміністрації, і несе відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою облдержадміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня згідно з чинним законодавством;
 • організовує роботу апарату облдержадміністрації, виконує інші обов’язки, покладені на нього головою облдержадміністрації;
 • спрямовує та контролює діяльність:

організаційного відділу апарату облдержадміністрації; відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації;

відділу забезпечення діяльності керівництва апарату облдержадміністрації; відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації; юридичного відділу апарату облдержадміністрації;

відділу діловодства апарату облдержадміністрації;

відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації (з питань організації роботи);

відділу      адміністрування      Державного                           реєстру                    виборців                           апарату облдержадміністрації;

відділу     комп’ютерного     та     господарського                           забезпечення         апарату облдержадміністрації;

сектору взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації (з питань організації роботи);

сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації (з питань організації роботи);

сектору режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації (з питань організації роботи);

сектору   контролю   апарату   облдержадміністрації   (з   питань організації роботи);

сектору з питань внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації (з питань організації роботи);

головного спеціаліста з питань запобігання     корупції апарату облдержадміністрації (з питань організації роботи); патронатної служби голови облдержадміністрації апарату облдержадміністрації (з питань організації роботи).Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації; контактного центру Миколаївської області;

 • взаємодіє з:

Миколаївською обласною організацією профспілки працівників державних установ;

Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі;

 • забезпечує розгляд звернень громадян та їх об’єднань, контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території області;
 • розглядає питання і вносить пропозиції голові облдержадміністрації щодо нагородження державними нагородами України, президентськими відзнаками, заохоченнями Кабінету Міністрів України та облдержадміністрації;
 • відповідає за стан ведення діловодства, обліку і звітності облдержадміністрації;
 • забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови облдержадміністрації;
 • організовує доведення розпоряджень голови облдержадміністрації до виконавців;
 • забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону;
 • забезпечує здійснення заходів щодо контролю за дотриманням Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції»;
 • організовує, в межах повноважень, розроблення проєктів програм з питань, що належать до його компетенції, і подання їх на затвердження обласній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед обласною радою про їх виконання;
 • організовує здійснення апаратом облдержадміністрації правового, організаційного, кадрового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності обласної державної адміністрації;
 • організовує роботу щодо реалізації державної політики з питань управління персоналом в обласній державній адміністрації, добору персоналу, планування та організації заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документального оформленням вступу на державну службу, її проходження та припинення;
 1. забезпечує організацію надання облдержадміністрацією безоплатної первинної правової допомоги;
 1. забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування області та контроль за здійсненням виконавчими органами міських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади;
 1. у межах, визначених законодавством, бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою;
 • забезпечує організацію доступу до публічної інформації;
 • здійснює планування роботи облдержадміністрації щодо виконання заходів оповіщення, передбачених мобілізаційними планами, використовує відомості, що становлять державну таємницю, зазначені у статтях 1.12.6, 2.1.2, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.14, 3.1.7, 4.11.5, 4.11.8, 4.11.9, 4.11.11 ЗВДТ-383.

И напоследок о том, кто кого заменяет в этом списке должностных обязанностей. Итак:

Поделили. Распоряжение Кима о должностных обязанностях главы Николаевской ОГА и его замов. Кому достались мигранты, и культурная медицина по-гранатуровски (ДОКУМЕНТ) 3
Поделили. Распоряжение Кима о должностных обязанностях главы Николаевской ОГА и его замов. Кому достались мигранты, и культурная медицина по-гранатуровски (ДОКУМЕНТ) 8
Поделили. Распоряжение Кима о должностных обязанностях главы Николаевской ОГА и его замов. Кому достались мигранты, и культурная медицина по-гранатуровски (ДОКУМЕНТ) 5
Поделили. Распоряжение Кима о должностных обязанностях главы Николаевской ОГА и его замов. Кому достались мигранты, и культурная медицина по-гранатуровски (ДОКУМЕНТ) 9

Вот теперь все ясно. Сохраните этот файл, чтобы потом знать, с кого что спрашивать.

Понравилась статья? Расскажите друзьям![hupso]

'Поделили. Распоряжение Кима о должностных обязанностях главы Николаевской ОГА и его замов. Кому достались мигранты, и культурная медицина по-гранатуровски (ДОКУМЕНТ)' не имеет комментариев

Будьте первым!

Желаете поделиться мнением?

© Inshe.tv

Share Button
Twitter Facebook Google Plus Youtube