85% українців вірять у перемогу України, але не всі бачать її однаково. Опитування


18:5921.02.2024

Громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: у травні 2021р., за вісім місяців до початку повномасштабної війни, 60% опитаних оцінювали її як «дуже погану» або «досить погану» (і лише 5% — як «добру» або «дуже добру», а 32% — як «не погану і не добру»). У вересні–жовтні 2022р., тобто через сім місяців після початку війни, зросла частка громадян, які оцінювали її як «дуже погану» або «досить погану» (до 64,5%). Ці оцінки покращилися у лютому–березні 2023р., коли було зафіксоване зниження негативних оцінок навіть порівняно з «довоєнним» періодом: тоді оцінювали економічну ситуацію в країні як «дуже погану» або «досить погану» 55% (4% — як «добру» або «дуже добру», 37% — як «не погану і не добру»). За даними опитування, що було проведене у грудні 2023р., ці оцінки погіршилися (відповідно 66,5%, 3% і 27%). Але у січні 2024р. знову спостерігалося їх покращення (відповідно 57%, 5% і 34%) — вони стали близькими до тих показників, які спостерігалися у лютому–березні 2023р.

Про це йдеться в соціологічному опитуванні Центру Разумкова , яке було проведене в січні 2024 року.

Висновки такі:

Рівень добробуту власної родини, як правило, громадянами оцінюється краще, ніж економічна ситуація в країні. У травні 2021р. лише 36% оцінювали його як «дуже» або «досить» поганий, 48% — як «не поганий і не добрий», 14% — як «добрий» або «дуже добрий»). У вересні–жовтні 2022р. дещо зросла частка громадян, які оцінювали його як «дуже» або «досить» поганий» (до 39%), частка тих, хто вважав його «добрим» або «дуже добрим», знизилася до 10%. За даними опитування, проведеного у лютому–березні 2023р., так само, як і оцінка економічної ситуації в країні, оцінка добробуту родини дещо покращилася і стала близькою до показників, які були зафіксовані у травні 2021р.: 35% оцінювали його як «дуже» або «досить» поганий, 50% — як «не поганий і не добрий», 12% — як «добрий» або «дуже добрий». У грудні 2023р. оцінки рівня добробуту власної родини дещо погіршилися (відповідно 37%, 51% і 10,5%) і статистично значуще не відрізнялися від тих, які спостерігалися у вересні–жовтні 2022р. але у січні 2024р. знову спостерігалося їх покращення (відповідно 32%, 52% і 12,5%) — вони статистично значуще не відрізняються від тих показників, які спостерігалися у лютому–березні 2023р.

При оцінюванні рівня матеріального добробуту власної родини з точки зору того, які покупки дозволяють здійснювати родинні доходи, після початку повномасштабної агресії порівняно з червнем 2021р. зросла частка громадян, які відповідають, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти (з 9% у червні 2021р. до 14% у лютому–березні 2023р.). Однак, у січні 2024р. частка таких становить 11% і зараз статистично значуще не відрізняється від показника середини 2021р.

Разом з тим, відповідаючи на запитання: «Як змінилися доходи вашої сім’ї після 24 лютого 2022 року?», 25% респондентів виповідають, що вони значно зменшилися, 33% — дещо зменшилися, 32% — що вони не змінилися, лише 4% — що вони дещо збільшилися, і лише 0,7% — що вони значно збільшилися.

Порівняно з серпнем 2023р. зросла частка респондентів, які основним джерелом засобів існування називають постійну роботу (з 41% до 48%) і знизилися частка тих, хто називає тимчасову роботу (з 9% до 5%) та матеріальну допомогу з різних джерел (з 5% до 2%).

До початку повномасштабної війни громадяни не надто вірили у швидкі зміни в економічній сфері: у травні 2021р. лише 12% вважали, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще, 13% сподівалися, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини. Частіше у найближчі після опитування місяці громадяни очікували погіршення ситуації: 22% відповідали, що економічне становище країни зміниться на гірше, 18% — що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини. Однак найбільш поширена була думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться (відповідно 56% і 57% не очікували змін у цих сферах).

У вересні–жовтні 2022р. значно зросла частка тих, хто очікував погіршення стану справ в економіці — до 35% (за рахунок зниження до 37,5% частки тих, хто вважав, що ситуація не зміниться), лише 9,5% вважали, що ситуація зміниться на краще. Однак, за даними опитування, проведеного у лютому–березні 2023р. частка тих, хто очікував погіршення стану справ в економіці протягом 3 місяців, знизилася до 23%. І зросла частка як тих, хто очікував покращення ситуації (до 13%), так і тих, хто вважав, що вона не зміниться (до 45%). У січні 2024р. частка тих, хто вважає, що ситуація зміниться на краще, знизилася до 7%, тих, хто дотримується думки, що вона погіршиться, зросла до 33%, а частка тих, хто вважає, що вона не зміниться, становить 46% і статистично значуще не відрізняється від показника за Лютий–березень 2023р.

Подібні тенденції спостерігалися і в динаміці очікуваних змін у короткостроковій перспективі рівня добробуту родини. За даними останнього опитування, частка тих, хто вважає, що він за цей період покращиться, становить 7%, тих, хто дотримується думки, що він погіршиться — 26%, що він не зміниться — 49%.

Слід зазначити, що очікування змін в короткотерміновій перспективі є менш песимістичними, ніж у грудні 2020р.: тоді погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих 3 місяців очікували 41% опитаних, а погіршення добробуту власної родини — 32%.

Після початку широкомасштабної війни спостерігалося істотне покращення економічних очікувань в середньостроковій (2–3 роки) перспективі. Так, частка тих, хто очікував, що економічне становище країни в найближчі 2–3 роки покращиться, у вересні–жовтні 2022р. порівняно з травнем 2021р. зросла з 30% до 43%, а в лютому- березні 2023р. — до 52%. Однак, протягом 2023р. цей оптимізм знизився, і у січні 2024р. так вважали 31% (це приблизно стільки ж, як і у травні 2021р). Частка тих, хто очікує погіршення ситуації (22,5%), також близька до показника травня 2021р. а частка тих, хто вважає, що ситуація у цій сфері не зміниться ˗˗ становить 15% (що на 11% менше, ніж у травні 2021р.).

Частка тих, хто очікував, що добробут його родини в найближчі 2–3 роки покращиться, у вересні–жовтні 2022р. порівняно з травнем 2021р. зросла з 29% до 41%, а в лютому- березні 2023р. — до 49,5%. За даними останнього опитування, частка таких знизилася до 31%. Ті, хто вважає, що добробут родини за цей період погіршиться, становлять — 18%, що він не зміниться — 18%.


Соціальне самопочуття громадян

Самооцінка психологічного стану

Оцінюючи власний психологічний стан на 24 лютого 2022р. (на початок війни) за шкалою від 0 до 10, де 0 означає «максимальний рівень спокою, упевненості», а 10 відповідає максимальному рівню паніки, страху, невпевненості, респонденти його оцінили в середньому 7,0 балами (49% оцінили балами від 8 до 10, що відповідають високому рівню паніки, страху, невпевненості).

Оцінюючи власний психологічний стан на час проведення опитування (у січні 2024р.) респонденти його оцінили в середньому 5,9 балами. При цьому частка тих, хто оцінив його балами від 8 до 10, зменшилася порівняно з початком війни з 49% до 25%, що свідчить про істотне покращення психологічного стану порівняно з початком війни. Разом з тим, цей показник є гіршим, ніж у лютому–березні 2023р., коли він становив в середньому 5,1 бала.

Рівень задоволеності життям

Рівень задоволеності громадян України життям зростав протягом останнього десятиліття перед початком повномасштабної війни і у 2017 та 2022 роках був вищим порівняно з 2011р. (відповідно 5,1; 5,2 і 4,5 бала за шкалою від 1 до 10, де “1” означає, що респондент “абсолютно не задоволений”, а “10” — “абсолютно задоволений” своїм життям). У січні 2024р. порівняно з 2022 роком зафіксоване зниження цього показника до 4,7 бала.

Найбільше знизився рівень задоволеності життям порівняно з вереснем-жовтнем 2022р. у Західному регіоні (з 6,1 до 4,9 бала). Як і у вересні–жовтні 2022р., найменшою мірою задоволені життям жителі Південного регіону (3,9 бала), тоді як в інших регіонах — від 4,5 балів (на Сході) до 4,9 балів (на Заході та в Центрі країни).

Відчуття задоволеності життям знижується із віком опитаних (від 5,1 балів серед тих, кому менше 30 років, до 4,2 балів серед тих, кому 60 і більше років).

Довіра до інших членів суспільства.

Порівняно з 2017р. частка тих, хто в Україні вважає, що більшості людей можна довіряти, зросла з 17% до 27%, але більшість (62%) дотримуються думки, що потрібно бути дуже обережними у стосунках з людьми (у 2017р. таких було 75%).


Віра в перемогу та бачення перемоги

85% опитаних вірять у перемогу України у цій війні (від 78% жителів Сходу країни до 88,5% жителів Західного регіону), не вірять — 8,5% (від 5,5% на Заході до 13% на Сході країни).

Порівняно з попередніми опитуваннями очікувані терміни настання перемоги стають більш віддаленими. Так, за даними останнього опитування, з-поміж тих, хто вірить у перемогу, 20% вважають, що вона відбудеться до кінця цього року, тоді як у лютому–березні 2023р. 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023р. 40% вважають, що вона настане через 1–2 роки (у лютому–березні 2023р. — 26%). Що для цього знадобиться від 3 до 5 років — відповідно 14% і 7%, більш ніж 5 років — відповідно 3% і 1%, що перемога відбудеться «навряд чи за мого життя» — відповідно 1% і 0,4%. Більше стало також тих, хто не знає, коли саме можна очікувати на перемогу (відповідно 22% і 15%)

Стосовно того, що можна вважати перемогою, відносна більшість (38%) тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 27% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії. 13% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 7% — вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 4% — припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).


РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ

(дані в таблицях наведені у відсотках, якщо не зазначено інше)


Скажіть, будь ласка, як би Ви оцінили ситуацію в Україні у наведених сферах? Дайте оцінку за 5-бальною шкалою, де оцінка «1» означає, що ситуація дуже погана, а оцінка «5» — що ситуація дуже добра.

Дуже поганаДосить поганаНе погана і не добраДобраДуже добраВажко відповістиСередній бал
Економічне становище країни16,340,834,14,60,43,82,3
Рівень добробуту Вашої родини6,026,352,312,00,52,92,7


Яке в цілому матеріальне становище вашої сім’ї?

Ледве зводимо кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти10,9
Вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей37,6
У цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі39,9
Живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо)7,8
Ми можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо0,7
Важко відповісти3,1


Як змінилися доходи вашої сім’ї після 24 лютого 2022 року?

Доходи значно збільшилися0,7
Доходи дещо збільшилися4,2
Доходи не змінилися31,9
Доходи дещо зменшилися32,8
Доходи значно зменшилися24,7
Важко відповісти5,8


Ви живете зараз за рахунок… (назвіть основне джерело засобів існування).

Матеріальна допомога з різних джерел1,8
Ваші попередні грошові заощадження0,8
Доходи від бізнесу4,2
Постійна робота47,7
Тимчасова робота (чи підробітки)4,9
Студентська стипендія0,6
Пенсія24,7
За рахунок доходів іншого члена (членів) моєї сім’ї (чоловік, дружина, батьки тощо)10,7
Інші джерела1,1
Важко відповісти, відмова від відповіді3,4


На Вашу думку, як зміниться становище в Україні в таких сферах у найближчі три місяці?

Зміниться на кращеЗміниться на гіршеНе змінитьсяВажко відповісти
Економічне становище країни6,633,445,814,1
Рівень добробуту Вашої родини7,325,849,117,8


На Вашу думку, як зміниться становище в Україні в таких сферах у найближчі 2–3 роки?

Зміниться на кращеЗміниться на гіршеНе змінитьсяВажко відповісти
Економічне становище країни31,022,515,231,4
Рівень добробуту Вашої родини31,217,617,933,3


Оцініть, будь-ласка, за 10 бальною шкалою ваш стан на 24 лютого 2022 року (початок війни), де «0» означає максимальний рівень спокою, упевненості, а «10» максимальний рівень паніки, страху, невпевненості

Максимальний рівень спокою, упевненостіМаксимальний рівень паніки, страху, невпевненостіВажко відповістиСередній бал
012345678910
2,82,12,54,84,210,29,713,113,011,724,51,57,0


Оцініть, будь-ласка, за 10 бальною шкалою ваш стан на сьогодні, де «0» означає максимальний рівень спокою, упевненості, а «10» максимальний рівень паніки, страху, невпевненості

Максимальний рівень спокою, упевненостіМаксимальний рівень паніки, страху, невпевненостіВажко відповістиСередній бал
012345678910
2,31,42,88,111,117,314,314,910,86,47,92,65,9


У цілому, наскільки ви задоволені сьогодні своїм життям? Будь ласка, використайте шкалу від 1 до 10, де «1» означає, що ви «абсолютно не задоволені», а «10» означає, що ви «абсолютно задоволені».

Позначте одне значення шкали:

Абсолютно не задоволені12345678910Абсолютно задоволені
5,26,916,815,523,813,48,85,81,80,9

Не відповіли — 1,2%

Середній бал — 4,7


На Dвашу думку, загалом, чи можна довіряти більшості людей чи треба бути дуже обережним у стосунках з ними?

Більшості людей можна довіряти26,7
Треба бути дуже обережним з людьми62,3
Немає відповіді4,9
Не знаю6,1


Чи вірите Ви у перемогу України у війні проти Росії?

Так62,3
Скоріше так22,5
Скоріше ні5,0
Ні3,5
Важко відповісти6,7


Як Ви вважаєте, коли настане ця перемога?, 
% серед тих, хто вірить в перемогу

Настане до кінця цього року19,7
Настане через 1–2 роки39,8
Настане через 3–5 років14,0
Настане не раніше ніж за 5 років3,2
Навряд чи за мого життя1,1
Інше0,3
Важко відповісти21,8


Яку ситуацію Ви особисто розглядатимете як перемогу у війні?, 
% серед тих, хто вірить в перемогу

Припинення війни, навіть якщо російська армія втримається на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року (частина Херсонщини, Запорізької області, Донбасу)3,6
Вигнання російських військ за лінію станом на 23 лютого 2022 (ОРДЛО і Крим лишаються окупованими)13,0
Вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму7,4
Вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року38,1
Знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії27,3
Інше1,5
Важко відповісти9,1


ДИНАМІКА ПОРІВНЯНО З ПОПЕРЕДНІМИ ОПИТУВАННЯМИ


Скажіть, будь ласка, як би Ви оцінили ситуацію в Україні у наведених сферах? Дайте оцінку за 5-бальною шкалою, де оцінка «1» означає, що ситуація дуже погана, а оцінка «5» — що ситуація дуже добра

Дуже поганаДосить поганаНе погана і не добраДобраДуже добраВажко відповістиСередня оцінка (в балах)
Економічне становище країни
Грудень 202027,644,423,01,90,23,02,0
Січень–лютий 202128,640,626,01,80,12,82,0
Травень 202122,137,932,24,70,72,42,2
Вересень–жовтень 202221,543,028,93,70,52,52,2
Лютий–березень 202315,739,636,84,00,33,52,3
Вересень 202318,737,835,25,00,33,02,3
Грудень 202322,044,527,42,70,43,02,1
Січень 202416,340,834,14,60,43,82,3
Рівень добробуту Вашої родини
Грудень 202014,033,842,07,20,22,92,4
Січень–лютий 202111,132,146,46,30,43,62,5
Травень 202110,425,547,613,00,92,62,7
Вересень–жовтень 202210,528,149,58,51,12,32,6
Лютий–березень 20238,326,549,711,40,73,42,7
Вересень 20238,525,150,013,70,62,02,7
Грудень 20238,828,250,79,60,91,92,7
Січень 20246,026,352,312,00,52,92,7


Яке в цілому матеріальне становище вашої сім’ї?

Квітень 2017Червень 2021Серпень 2022Лютий–березень 2023Вересень 2023Грудень 2023Січень 2024
Ледве зводимо кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти17,69,213,514,211,19,810,9
Вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей44,838,337,842,036,838,837,6
У цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі30,943,839,033,742,742,439,9
Живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо)4,36,47,26,16,77,27,8
Ми можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо0,20,90,31,30,60,00,7
Важко відповісти, не відповіли2,11,42,22,62,11,83,1


Як змінилися доходи вашої сім’ї після 24 лютого 2022 року?

Лютий–березень 2023Січень 2024
Доходи значно збільшилися0,90,7
Доходи дещо збільшилися5,14,2
Доходи не змінилися35,631,9
Доходи дещо зменшилися31,832,8
Доходи значно зменшилися20,824,7
Важко відповісти5,85,8


Ви живете зараз за рахунок… (назвіть основне джерело засобів існування).

Лютий–березень 2023Серпень 2023Січень 2024
Матеріальна допомога з різних джерел5,05,11,8
Ваші попередні грошові заощадження2,31,80,8
Доходи від бізнесу3,13,04,2
Постійна робота40,440,947,7
Тимчасова робота (чи підробітки)7,88,64,9
Студентська стипендія1,20,70,6
Пенсія24,126,224,7
За рахунок доходів іншого члена (членів) моєї сім’ї (чоловік, дружина, батьки тощо)10,910,110,7
Інші джерела1,41,21,1
Важко відповісти, відмова від відповіді3,92,33,4


На Вашу думку, як зміниться становище в Україні в таких сферах у найближчі три місяці?

Зміниться на кращеЗміниться на гіршеНе змінитьсяВажко відповісти
Економічне становище країни
Грудень 20208,340,839,011,9
Січень–лютий 20216,932,247,813,1
Травень 202111,822,155,710,5
Вересень–жовтень 20229,535,237,517,9
Лютий–березень 202313,422,745,318,5
Вересень 202310,028,249,812,0
Грудень 20236,832,948,112,2
Січень 20246,633,445,814,1
Рівень добробуту Вашої родини
Грудень 20209,232,343,714,8
Січень–лютий 20217,823,853,215,3
Травень 202112,618,357,112,0
Вересень–жовтень 20229,225,945,219,7
Лютий–березень 202313,318,048,020,7
Вересень 20239,822,053,614,5
Грудень 20238,325,153,413,1
Січень 20247,325,849,117,8


На Вашу думку, як зміниться становище в Україні в таких сферах у найближчі 2–3 роки?

Зміниться на кращеЗміниться на гіршеНе змінитьсяВажко відповісти
Економічне становище країни
Грудень 202022,826,720,430,1
Січень–лютий 202119,725,021,034,4
Травень 202129,921,226,122,8
Вересень–жовтень 202243,414,814,127,7
Лютий–березень 202352,111,011,125,8
Вересень 202338,120,316,824,8
Грудень 202334,522,116,127,3
Січень 202431,022,515,231,4
Рівень добробуту Вашої родини
Грудень 202024,721,821,831,7
Січень–лютий 202120,819,524,335,5
Травень 202129,216,527,127,1
Вересень–жовтень 202240,612,816,530,0
Лютий–березень 202349,510,013,127,5
Вересень 202336,516,521,026,0
Грудень 202334,017,719,229,2
Січень 202431,217,617,933,3


Оцініть, будь-ласка, за шкалою від нуля до десяти Ваш стан на сьогодні, де «0» означає максимальний рівень спокою, упевненості, а «10» максимальний рівень паніки, страху, невпевненості, середні бали

Лютий–березень 20235,1
Серпень 20235,6
Січень 20245,9


У цілому, наскільки ви задоволені сьогодні своїм життям? Будь ласка, використайте шкалу від 1 до 10, де «1» означає, що ви «абсолютно не задоволені», а «10» означає, що ви «абсолютно задоволені», середні бали

Грудень 2011Березень 2017Вересень–жовтень 2022Січень 2024
Абсолютно не задоволені4,55,15,24,7Абсолютно задоволені


На вашу думку, загалом, чи можна довіряти більшості людей чи треба бути дуже обережним у стосунках з ними?

Грудень 2011Березень 2017Вересень–жовтень 2022Січень 2024
Більшості людей можна довіряти23,116,723,926,7
Треба бути дуже обережним з людьми70,375,165,462,3
Не знаю, немає відповіді6,68,210,711,0


Чи вірите Ви у перемогу України у війні проти Росії?

Серпень 2022Грудень 2022Лютий–березень 2023Липень 2023Грудень 2023Січень 2024
Так76,978,579,679,463,362,3
Скоріше так14,614,713,613,824,822,5
Скоріше ні2,91,92,11,63,85,0
Ні1,21,21,41,71,63,5
Важко відповісти4,43,73,33,56,56,7


Як Ви вважаєте, коли настане ця перемога?, 
% серед опитаних, які вірять у перемогу України

Серпень 2022Лютий–березень 2023Липень 2023Січень 2024
Настане до кінця цього року31,249,935,419,7
Настане через 1–2 роки34,325,937,839,8
Настане через 3–5 років7,17,48,914,0
Настане не раніше ніж за 5 років2,11,11,23,2
Навряд чи за мого життя1,70,40,31,1
Інше0,50,20,50,3
Важко відповісти23,115,015,921,8


Яку ситуацію Ви особисто розглядатимете як перемогу у війні?, 
% серед опитаних, які вірять в перемогу України

Серпень 2022Вересень–жовтень 2022Грудень 2022Лютий–березень 2023Липень 2023Січень 2024
Припинення війни, навіть якщо російська армія втримається на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року (Херсонщина, Запорізька область, Донбас)3,16,03,34,65,23,6
Вигнання російських військ за лінію станом на 23 лютого 2022 (ОРДЛО і Крим лишаються окупованими)7,48,16,24,69,013,0
Вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму8,74,28,04,45,77,4
Вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року54,743,954,146,952,638,1
Знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії20,426,622,430,820,827,3
Інше0,40,90,31,01,31,5
Важко відповісти5,310,45,67,65,59,1


© Inshe.tv

Share Button
TwitterFacebookGoogle PlusYoutube